Facebook
Objednávka
 

Změřte si Vaše BMI

 

Vaše výška:
 
0 cm
 
Vaše váha:
 
0 kg
 

Výpočet BMI slouží pro zjištění ideální váhy. Optimální hodnoty pro dospělé  jsou nejčastěji posuzovány podle  Mezinárodní klasifikace Světové zdravotnické organizace. Tento index označuje do 18,5 podváhu, od 18,5 do 25 optimální váhu, od 25 do 30 nadváhu a od 30 výše postupně úrovně obezity. Bere však v úvahu poměr výšky a váhy, což může být zkreslující například u lidí s vyšším podílem svalové hmoty. Z tohoto důvodu můžeme říct, že tato rovnice pro výpočet ideální váhy není zcela objektivní. Proto využíváme profesionální biomedicínský přístroj Bodystat, který na základě Vašich tělesných aspektů určí optimální složení Vašeho tělo.

Rovnice pro výpočet BMI:

 

Další metody jak určit optimální tělesnou hmotnost?

Naši hmotnost ovlivnuje celá řada aspektů ovlivnitelných i neovlivnitelných přes výživu, pohybovou aktivitu, somatotyp, až po věk, pohlaví nebo genetické dispozice.

Brocův index:

Optimální hmotnost se dá posuzovat především podle výšky jedince. Pro určení nám slouží několik vzorců. Jeden z nich je Brocův vzorec, který je také tím nejjednodušším. Od výšky jedince se odečte 100 a získáme optimální váhou, které bychom měli dosáhnout.

 

Ideální hmotnost = tělesná výška – 100

 

WHR index:

Tento vzorec pracuje s poměrem pasu a boků. Boky jsou měřeny v nejširším místě, naopak pas je měřen v místě nejširším. Cílem tohoto indexu je zjistit rozložené tuku. Výsledky jsou vždy jen orientační. U žen jsou normální hodnoty do 80 cm. Rozmezí od 80 cm – do 88 cm je bráno jako mírně rizikové. Od 88 cm výše hrozí zdravotní rizika. U mužů jsou standarty vyšší. Za optimální obvod se označuje hodnota do 94 cm. Rozmezí od 94 cm – do 102 cm je označováno za rizikovější. Pokud je výsledek měření nad 102 cm, můžeme jedince označit jako obézního a hrozí riziko zhoršení zdravotního stavu spojeného s metabolickým syndromem.

 

Index tělesné plnosti:

Tento vzorec je jako jeden z mála vhodný k použití adolescentů v různých vývojových obdobích. Bývá využíván hlavně pro měření jedinců v období puberty, kdy měření podle BMI není zcela objektivní. Nejvhodnější je měření pro osoby v rozmezí mezi 155 a 165 cm.